Η οπτική της ιστορίας

Το τελευταίο διάστημα διαβάζω παράλληλα δύο βιβλία ιστορίας ή καλύτερα δύο ιστορικές μελέτες, με οπωσδήποτε κοινωνικές προεκτάσεις. Μιλάω για τον ογκοδέστατο τόμο του Howard Zinn με τίτλο Ιστορία του Λαού […]

Read Article →