Μαργκαρέτε Μπούμπερ-Νοϋμαν – Μίλενα από την Πράγα

Το όνομα Μίλενα Γιεσένκα είναι σχετικά άγνωστο στο ευρύ αναγνωστικό κοινό. Αν όμως το συνδυάσουμε με το όνομα του σπουδαίου συγγραφέα Φράντς Κάφκα και τα Γράμματα στη Μίλενα, το βιβλίο […]

Read Article →