Άλλα 10 albums για το πρώτο μισό του 2014

Συνέχεια στη μουσική συγκομιδή του πρώτου εξαμήνου του 2014 με τις επιλογές του sid4. 10 albums που παρατίθενται χωρίς σειρά προτίμησης με μόνο κριτήριο το πότε ακoύστηκαν χρονολογικά εντός του […]

Read Article →